POPRZEDNIE EDYCJE

SPONSOR GŁÓWNY

SPONSORZY

PARTNERZY MERYTORYCZNI:

PATRONAT:

PATRONAT MEDIALNY:

ORGANIZATOR:

PARTNER ORGANIZACYJNY:

Prezentacje

Materiały konferencyjne opracowane przez Fundację na rzecz Energetyki Zrównoważonej oraz prezentacje przedstawiane podczas konferencji:

DZIEŃ I

PREZENTACJA WPROWADZAJĄCA

Prezentacja wprowadzająca, Maciej Stryjecki, FNEZ

SESJA I – PRZEMYSŁ ENERGETYKI MORSKIEJ – SZANSE I ZAGROŻENIA

Offshore Wind Energy, dr Cord Boeker, Siemens Wind Power

Rozwój morskiej energetyki wiatrowej w Polsce – perspektywy i ocena wpływ na lokalną gospodarkę, Tomasz Marciniak, McKinsey&Company

SESJA III – SIECI MORSKIE – OPTYMALIZACJA KOSZTÓW, BEZPIECZEŃSTWO I STABILNOŚĆ DOSTAW ENERGII

Sieci morskie zintegrowane z morskimi farmami wiatrowymi, Mariusz Wójcik, FNEZ

DZIEŃ II

PANEL ŚRODOWISKO

Wymagania OOS dla inwestycji morskich, dr Piotr Otawski, Kancelaria Otawski Dziura Jędrzejewski Grabarczyk

Najważniejsze wyzwania w OOS dla inwestycji morskich, Mariusz Wójcik, Grupa Doradcza SMDI

Zarządzanie programem badań środowiska na potrzeby OOŚ, Łukasz Piotrowicz, Grupa Doradcza SMDI

Uwarunkowania techniczne i organizacyjne gromadzenia i przetwarzania wyników badań środowiska morskiego

Oceny oddziaływań środowiskowych morskich farm wiatrowych oparte na silnych podstawach, Jan Kwiatkowski DHI

PANEL KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

Ramy prawne udziału społeczeństwa w ochronie środowiska, Andrzej Dziura,Kancelaria Radców Prawnych Otawski, Dziura, Jędrzejewski, Garbarczyk Sp.P.

Doświadczenia z kampanii komunikacji społecznej dla projektu MFW BSIII, Magdalena Karlikowska, FNEZ

Zasady efektywnego dialogu społecznego, Maciej Stryjecki, Grupa Doradcza SMDI

PANEL PRAWO

Procedury administracyjne w procesie przygotowania MFW w Polsce do stanu ready to build, Paweł Puacz, Clifford Chance

Offshore wind in Poland, Patryk Figiel, Linklaters

PANEL GEOTECHNIKA I PROJEKTOWANIE

Problemy geologiczno-inżynierskie w posadowieniu farm wiatrowych na obszarach morskich RP, dr Zbigniew Frankowski, dr Regina Kramarska, PSG / PIG-PIB

Technical aspects of foundation of the, dr inż. Piotr Szmytkiewicz, IBW PAN

Soil-structure Interaction in Wind Farm Design, dr hab. inż. Lech Bałachowski, Politechnika Gdańska

Wykorzystanie sejsmiki refleksyjnej do badań płytkiego podłoża, dr hab. inż. Piotr Krzywiec, ING PAN, dr Regina Kramarska, PIG-PIB

Możliwości polskiego sektora usług na rzecz rozwoju Morskiej Energetyki Wiatrowej, Paweł Weiner, MEWO S.A.

Sonars,cones and boreholes, Łukasz Sikorski, DNV GL

PANEL OPTYMALIZACJA KOSZTÓW

Shockingly low prices on offshore wind, Łukasz Sikorski, DNV GL

Dalsze perspektywy redukcji kosztów morskiej energetyki wiatrowej, Kacper Rozenbaum, McKinsey&Company

Offshore Wind Energy Polish Economy, Jurgen Mackeprang, BalMarTech