POPRZEDNIE EDYCJE

SPONSOR GŁÓWNY

SPONSORZY

PARTNERZY MERYTORYCZNI:

PATRONAT:

PATRONAT MEDIALNY:

ORGANIZATOR:

PARTNER ORGANIZACYJNY:

Program

Partnerem prawnym konferencji była Kancelaria Clifford Chance, Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i wspólnicy Sp. K.

DZIEŃ PIERWSZY, 27 lutego 2017

09.00-10.00 Rejestracja, powitalna kawa  
10.00-10.30 Otwarcie konferencji

Maciej Stryjecki, Prezes Grupy Doradczej SMDI – przywitanie gości, prezentacja wprowadzająca

Ole Egberg Mikkelsen, Ambasador Danii – wystąpienie gościa honorowego

10.30-12.00

SESJA I – PRZEMYSŁ ENERGETYKI MORSKIEJ – SZANSE I ZAGROŻENIA

Zagadnienia:

 • Potencjał gospodarczy polskiego przemysłu energetyki morskiej
 • Warunki systemowe i prawne rozwoju polskiego przemysłu energetyki morskiej
 • Krajowy łańcuch dostaw dla morskich farm wiatrowych – potencjał realny, czy wirtualny
 • Konkurencyjność polskiego przemysłu morskiego na rynku krajowym
 • Nowe inwestycje, zagraniczna ekspansja w zakresie dostaw na rzecz morskiej energetyki

 

Udział w sesji  potwierdzili:

 • dr Cord Boeker, dyrektor sprzedaży offshore Siemens Wind Power
 • Ludmiła Buimister, prezes zarządu Stocznia Gdańsk S.A., GSG Towers sp. z o.o.
 • Jan Hambura, członek zarządu ST³ Offshore Sp. z o.o.
 • Jacek Kopczyński, Dyrektor Biura Biznesu Stalowego MARS Shipyards & Offshore
 • Florian Mahler, Clifford Chance
 • Tomasz Marciniak, partner McKinsey & Company Poland Sp. z o.o.
 • Piotr Mirek, wiceprezes zarządu TELE-FONIKA Kable S.A.
 • Jan Staniłko, zastępca dyrektora Departament Innowacji, Ministerstwo Rozwoju

Prowadzący sesję: Mariusz Witoński, prezes zarządu Polskiego Towarzystwa  Morskiej Energetyki Wiatrowej   

12.00-12.20 Przerwa kawowa
12.20-13.50

SESJA II – POTENCJAŁ INWESTYCYJNY MORSKIEJ ENERGETYKI WIATROWEJ W POLSCE

Zagadnienia:

 • Morska energetyka wiatrowa w europejskiej polityce klimatycznej
 • Potencjał i perspektywy rozwoju morskich farm wiatrowych w Polsce
 • Warunki podejmowania decyzji inwestycyjnych
 • Morskie farmy wiatrowe w krajowym otoczeniu prawnym
 • Morskie farmy wiatrowe – dobra inwestycja czy kosztowna fanaberia
 • Konkurencyjność morskich farm wiatrowych na tle innych technologii niskoemisyjnych

 

Udział w sesji potwierdzili:

 • Agnieszka Falkowska, zastępca dyrektora Departamentu  Finansowania Strukturalnego, Bank Gospodarstwa Krajowego
 • Kazimierz Kleina, senator RP
 • Daria Kulczycka, dyrektor Departamentu Energii i Zmian Klimatu Konfederacji Lewiatan
 • Zbigniew Gryglas, poseł na sejm RP, Wiceprzewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki
 • Vincent Metzler, Europejski Bank Inwestycyjny
 • Michał Michalski, członek zarządu, Polenergia S.A.
 • Urlik Stridbeak, head of regulatory, DONG Energy
 • Jarosław Wajer, partner EY

Prowadzący sesję: Maciej Stryjecki, prezes Grupy Doradczej SMDI 

13.50-14.30 Lunch
14.30-16.00

SESJA III – SIECI MORSKIE – OPTYMALIZACJA KOSZTÓW, BEZPIECZEŃSTWO I STABILNOŚĆ DOSTAW ENERGII

Zagadnienia:

 • Baltic Integrid – projekt priorytetowy Strategii Morza Bałtyckiego
 • Sieci morskie na Bałtyku jako narzędzie budowy regionalnego bezpieczeństwa energetycznego
 • Integracja rynków energii Państw Bałtyckich
 • Wspólne przyłącza MFW jako element optymalizacji kosztów i narzędzie bilansowania energii
 • Technologie magazynowania i bilansowania energii z MFW
 • Uwarunkowania polityczne i ekonomiczne realizacji morskich połączeń transgranicznych

 

Udział w sesji potwierdzili:

 • Aleksander Gabryś, dyrektor EY
 • Eryk Kłossowski, prezes zarządu PSE S.A.
 • Andreea Tanasa, Directorate-General for Energy Eureopean Comission
 • Roman Targosz, Dyrektor Projektów Energetycznych Europejski Instytut Miedzi
 • Leo van der Pols, market manager grid systems ABB HV Cable
 • Mariusz Wójcik, koordynator Projektu Baltic InteGrid, FNEZ
 • dr Robert Zajdler, radca prawny Zajdler Energy Lawyers & Consultants

Prowadzący sesję: Bartłomiej Derski, Redaktor/Wydawca portalu WysokieNapięcie.pl     

19.15 Conference Dinner

DZIEŃ DRUGI, 28 lutego 2017 r.

 08.30-09.00 Rejestracja, powitalna kawa   
09.00-10.40

ŚRODOWISKO

Zagadnienia:

 • Nowe wymagania dla ocen odziaływania inwestycji morskich
 • Zarządzanie badaniami środowiska morskiego dla inwestycji morskich w procesie inwestycyjnym
 • Doświadczenia z pierwszych ocen oddziaływania dla morskich farm wiatrowych w Polsce
 • Uwarunkowania techniczne badań na morzu

 

Udział w panelu potwierdzili:

 • Danuta Makowska, dyrektor RDOŚ Gdańsk
 • Piotr Otawski, partner Kancelaria Radców Prawnych Otawski, Dziura, Jędrzejewski, Garbarczyk Sp. p.
 • Juliusz Gajewski, Instytut Morski w Gdańsku
 • Jan Kwiatkowski, DHI Polska
 • Łukasz Piotrowicz, kierownik projektów SMDI Doradztwo Inwestycyjne Sp. z o.o.
 • Mariusz Wójcik, SMDI Doradztwo InwestycyjneSp. z o.o.

Prowadzący panel: Maciej Stryjecki, prezes Grupy Doradczej SMDI 

 

Partner merytoryczny:

 • SMDI Doradztwo Inwestycyjne Sp. z o.o.
 • DHI

BEZPIECZEŃSTWO

Zagadnienia:

 • Prawne i administracyjne aspekty organizacji bezpieczeństwa i ochrony inwestycji morskich
 • Bezpieczeństwo obiektów a koszty ubezpieczenia inwestycji morskiej
 • Uzgodnienia z administracją morską i wojskową kwestii bezpieczeństwa projektów MFW
 • Technologie i dobre praktyki zabezpieczeń obiektów infrastrukturalnych na morzu
 • Lokalne uwarunkowania logistyczne jako czynnik wpływający na organizację bezpieczeństwa i optymalizację obsługi morskiej farmy wiatrowej

 

Udział w panelu potwierdzili:

 • Martyn Dickinson, Ultra Electronics
 • Maciej Kopczyk, Dyrektor Instytutu Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu, Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw
 • Robert Lewicki, Heli Invest Sp. z o.o.
 • Maciej Majewski, Polskie LNG S.A.
 • Michał Niedźwiecki, Security Consulting And Training
 • Krzysztof Stopierzyński, Komisja Kwalifikacyjna dla Nurków
 • Wojciech Zeller, Security Consulting And Training

Prowadzący panel: Mariusz Pakieła, Security Consulting And Training

 

Partner merytoryczny: Security Consulting And Training

10.40-11.00 Przerwa kawowa
 11.00-12.40

KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

Zagadnienia:

 • Ramy prawne udziału społeczeństwa w decyzjach inwestycyjnych na morzu
 • Doświadczenia z kampanii komunikacji społecznej pierwszych projektów morskich farm wiatrowych w Polsce
 • Zasady i dobre praktyki efektywnego dialogu społecznego

 

Udział w panelu potwierdzili:

 • Danuta Makowska, dyrektor RDOŚ Gdańsk
 • Wiesław Gębka, Wójt Gminy Choczewo
 • Andrzej Dziura, partner Kancelaria Radców Prawnych Otawski, Dziura, Jędrzejewski, Garbarczyk Sp. p.
 • Thilo Krupp, Stiftung OFFSHORE-WINDENERGIE
 • Liwiusz Laska, adwokat Królak i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Sp. k.
 • Maciej Stryjecki, prezes Grupy Doradczej SMDI

Prowadzący panel: Mariusz Wójcik koordynator projektu, Grupa Doradcza SMDI

 

Partner merytoryczny:  Agencja Dialogu Społecznego

GEOTECHNIKA I PROJEKTOWANIE

Zagadnienia:

 • Procedury administracyjne w procesie badań geologicznych i geotechnicznych na morzu
 • Wpływ warunków geotechnicznych na technologie fundamentowania
 • Wyzwania organizacyjne kampanii geotechnicznej na morzu
 • Etapowanie prac nad projektem budowalnym
 • Powiązanie pomiędzy parametrami środowiskowymi, projektem technicznym i decyzjami administracyjnymi

 

Udział w panelu potwierdzili:

 • dr hab. inż. Lech Bałachowski, profesor nadzwyczajny, Kierownik Katedry Geotechniki, Geologii i Budownictwa Morskiego, Politechnika Gdańska
 • dr Zbigniew Frankowski, Państwowa Służba Geologiczna/ Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy
 • dr Regina Kramarska, Oddział Geologii Morza Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy
 • dr hab. Piotr Krzywiec, profesor nadzwyczajny, Instytut Nauk Geologicznych PAN
 • dr Piotr Szmytkiewicz, Instytut Budownictwa Wodnego PAN
 • Paweł Weiner, prezes zarządu MEWO
 • Łukasz Sikorski, renewables advisory DNV-GL 

Prowadzący panel: Łukasz Piotrowicz, kierownik projektów SMDI Doradztwo Inwestycyjne Sp. z o.o.

 

Partner merytoryczny: Państwowa Służba Geologiczna / Państwowy Instytut Geologiczny – PIB

12.40-13.00 Przerwa kawowa
 13.00-14.40

PRAWO

Zagadnienia:

 • Procedury administracyjne w procesie przygotowania MFW w Polsce do stanu ready to build
 • Wątpliwości i interpretacje warunków prawnych przygotowania morskiej farmy wiatrowej w Polsce
 • Morska farma wiatrowa w aukcyjnym i alternatywnych systemach wsparcia – propozycje zmian legislacyjnych
 • Prawne mechanizmy wzmocnienia konkurencyjności krajowego łańcucha dostaw

 

Udział w sesji potwierdzili:

 • Patryk Figiel, managing associate, head of projects, Linklaters Warsaw
 • Piotr Matwiej, doradca zarządu Związku Banków Polskich
 • Michał Michalski, członek zarządu Polenergia S.A.
 • Paweł Puacz, counsel (Energy & Environment), Clifford Chance

Prowadzący panel: Dominik Gajewski, Radca Prawny, Ekspert ds. Infrastruktury i Ochrony Środowiska Konfederacja Lewiatan

 

Partner merytoryczny:

 • Clifford Chance, Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i wspólnicy Sp. K.,
 • Linklaters C. Wiśniewski i Wspólnicy Sp. K.

OPTYMALIZACJA KOSZTÓW

Zagadnienia:

 • Aktualne koszty inwestycji morskich – co powoduje ich redukcję
 • Rozwój technologii – więcej, szybciej, taniej – dalsze perspektywy wzrostu konkurencyjności morskich farm wiatrowych
 • Wpływ organizacji i zarządzania łańcuchem dostaw na koszty inwestycyjne
 • Dobre praktyki i błędy w kampaniach pomiarów wietrzności oraz ich wpływ na koszty inwestycji

 

Udział w panelu potwierdzili:

 • dr Cord Boeker, dyrektor sprzedaży offshore Siemens Wind Power
 • Łukasz Sikorski, renewables advisory DNV-GL
 • Jürgen Mackeprang, senior project manager Deutsche Offshore Consult GmbH; BalMarTech
 • Kacper Rozenbaum, senior consultant McKinsey & Company Poland Sp. z o.o.
 • Francois Berry, AXYS Technologies

Prowadzący panel: Mariusz Witoński, prezes zarządu PTMEW

 

Partner merytoryczny:  

 • DNV GL
 • BalMarTech - Baltic Offshore Network
 14.40-15.40 Lunch