POPRZEDNIE EDYCJE

SPONSOR GŁÓWNY

SPONSORZY

PARTNERZY MERYTORYCZNI:

PATRONAT:

PATRONAT MEDIALNY:

ORGANIZATOR:

PARTNER ORGANIZACYJNY:

Bezpieczeństwo

Partnerzy merytoryczni:

 

Security Consulting And Training Mariusz Pakieła
ul. Przybyszewskiego 22, 82-300 Elbląg

www.scat.pl

Firma specjalizująca się w ochronie inwestycji i obiektów morskich, ekspert w zakresie zachowania najwyższych standardów bezpieczeństwa dla inwestycji morskich.

 

W dyskusji wzięli udział:

 • Martyn Dickinson, Ultra Electronics
 • Maciej Kopczyk, Instytut Metali Nieżelaznych, Oddział w Poznaniu, Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw
 • Maciej Majewski, Polskie LNG S.A.
 • Michał Niedźwiecki, Security Consulting And Training
 • Krzysztof Stopierzyński, Komisja Kwalifikacyjna dla Nurków
 • Wojciech Zeller, Security Consulting And Training
 • Robert Lewicki, Heli Invest Sp. z o.o.

Moderator: Mariusz Pakieła, Security Consulting And Training

Wnioski z dyskusji:

 1. Zapewnienie bezpieczeństwa morskiej farmy wiatrowej powinno być rozpatrywane z uwzględnieniem kwestii związanych z:
  • bezpieczeństwem i obronnością państwa,
  • zapewnieniem bezpieczeństwa osób obsługujących inwestycję,
  • zapewnieniem bezpieczeństwa ludności oraz środowiska naturalnego,
  • bezpieczeństwem inwestora w sferze ekonomicznej oraz odpowiedzialności cywilnej za ewentualne szkody,
  • bezpieczeństwem na etapie realizacji inwestycji oraz jej eksploatacji (loss prevention, bhp).
 2. Farmy wiatrowe uznawane są za jedne z najbezpieczniejszych form wytwarzania energii, biorąc pod uwagę zagrożenia dla ludności i otaczającego środowiska naturalnego, jednak dla efektywnego zapewnienia bezpieczeństwa całego przedsięwzięcia niezbędne jest właściwe zrozumienie różnic i zależności w zakresie „safety & security” oraz prawidłowy podział ról.
 3. Kluczowym dla skutecznego zapewnienia bezpieczeństwa morskiej farmy wiatrowej powinno być zaprojektowanie zintegrowanego systemu bezpieczeństwa w oparciu o dedykowane inwestycji na morzu rozwiązania prawne, prawidłowe zdefiniowanie i sklasyfikowanie obiektu, nowe technologie, rzetelną analizę ryzyk, podlegającą aktualizacji w ciągu całego procesu inwestycyjnego, lokalne uwarunkowania oraz kwestie związane z integracją czynnika ludzkiego z technologią oraz uzgodnienia przeprowadzone z właściwymi organami i instytucjami na etapie projektowania.
 4. Analiza ryzyka oraz plan zapewnienia bezpieczeństwa inwestycji, wykonany już na wstępnym etapie przygotowania projektu (koncepcji technicznej i projektu budowlanego), może przyczynić się do zoptymalizowania kosztów budowy systemu bezpieczeństwa oraz kosztów ubezpieczenia inwestycji.