POPRZEDNIE EDYCJE

SPONSOR GŁÓWNY

SPONSORZY

PARTNERZY MERYTORYCZNI:

PATRONAT:

PATRONAT MEDIALNY:

ORGANIZATOR:

PARTNER ORGANIZACYJNY:

Komunikacja społeczna

Partnerzy merytoryczni:

 

Agencja Dialogu Społecznego
ul. Bukowińska 24a/14, 02-703 Warszawa

www.smdi.pl

Marka należąca do Grupy Doradczej SMDI i specjalizująca się w dialogu społecznym oraz zarządzaniu konfliktami społecznymi.

 

W dyskusji wzięli udział:

 • Danuta Makowska, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku
 • Wiesław Gębka, Wójt Gminy Choczewo
 • Andrzej Dziura, Kancelaria Radców Prawnych Otawski, Dziura, Jędrzejewski, Garbarczyk Sp. p.
 • Liwiusz Laska, Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Sp. k.
 • Thilo Krupp, Stiftung OFFSHORE WINDENERGIE
 • Maciej Stryjecki, Grupa Doradcza SMDI

Moderator: Mariusz Wójcik, Grupa Doradcza SMDI

Wnioski z dyskusji:

 1. Większość energetycznych inwestycji morskich to przedsięwzięcia, dla których prowadzona jest ocena oddziaływania na środowisko powiązana z zapewnieniem udziału społeczeństwa.
 2. Skuteczna komunikacja społeczna musi wychodzić poza ustawowe ramy konsultacji w ramach procedur administracyjnych (30 dniowy okres na zapoznanie się z dokumentami). Istotne jest poznanie uwarunkowań lokalnych, informowanie o inwestycji, ale także wysłuchiwanie uwag interesariuszy i odpowiadanie na nie oraz zaangażowanie ich w realizację projektu.
 3. Według władz lokalnych rzetelność i wiarygodność inwestora jest kluczowym elementem prowadzenia dialogu społecznego, który pozwala uniknąć protestów społecznych. Inwestor musi dotrzymywać składanych wobec lokalnych społeczności zobowiązań.
 4. Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska wskazała, że uzyskanie akceptacji społecznej dla inwestycji zanim rozpoczną się postępowania administracyjne jest kluczowe i dzięki temu udział społeczeństwa w ramach procedury administracyjnej staje się wręcz formalnością.
 5. Kompletność i wysoka jakość dokumentacji pozwolą obronić projekt w przypadku zaskarżenia decyzji administracyjnych lub postępowań sądowych. Ważna jest również współpraca z organami i nadzór nad prawidłowością postępowania w sprawie udziału społeczeństwa, aby uniknąć potencjalnych postępowań odwoławczych.
 6. Współpraca z doświadczonymi ekspertami, zapewniającymi kompletność i prawidłowość przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wykonania dokumentacji środowiskowej, a także wiarygodny dialog z interesariuszami, jest kluczowym elementem zabezpieczenia projektu przed skutecznym zaskarżeniem uzyskanych decyzji.
 7. Agencja Dialogu Społecznego będąca marką Grupy Doradczej SMDI przedstawiła założenia opracowywanych wytycznych w zakresie prowadzenia dialogu społecznego dla m.in. dla inwestycji energetycznych i infrastrukturalnych w oparciu o 8 zasad skutecznego dialogu.