POPRZEDNIE EDYCJE

SPONSOR GŁÓWNY

SPONSORZY

PARTNERZY MERYTORYCZNI:

PATRONAT:

PATRONAT MEDIALNY:

ORGANIZATOR:

PARTNER ORGANIZACYJNY:

Optymalizacja kosztów

Partnerzy merytoryczni:

 

DNV GL Poland Sp. z o. o.
ul. Łużycka 6E, 81-537 Gdynia

www.dnvgl.pl

Międzynarodowy konsultant techniczny, który zgodnie ze swoją misją, pomaga Klientom w  zapewnieniu bezpiecznych, pewnych, efektywnych i zrównoważonych dostaw energii.

BalMarTech
Alter Hafen Süd 3, 18069 Rostock, Niemcy

www.balmar.tech

Sieć ekspertów z ponad 20-letnim doświadczeniem oferująca kompleksowe rozwiązania dla projektów morskich farm w zakresie usług inżynieryjnych i dostaw sprzętu, od fazy początkowej i koncepcji projektu, poprzez zarządzanie procedurami przetargowymi i instalację aż po zoptymalizowaną eksploatację farmy.

W dyskusji wzięli udział:

 • Cord Boeker, Siemens Wind Power
 • Łukasz Sikorski, DNV-GL
 • Jürgen Mackeprang, Deutsche Offshore Consult GmbH; BalMarTech
 • Kacper Rozenbaum, McKinsey & Company Poland Sp. z o.o.
 • Francois Berry, AXYS Technologies

Moderator: Mariusz Witoński, prezes zarządu Polskiego Towarzystwa Morskiej Energetyki Wiatrowej

Wnioski z dyskusji:

 1. Czynnikami wpływającymi na poprawę kosztów LCOE (z ang. Levelized Cost Of Energy) są:
  • obniżenie kosztów CAPEX,
  • obniżenie kosztów OPEX,
  • zwiększenie produkcji energii,
  • obniżenie kosztu kapitału.
 2. Wraz z rozwojem technologii morskich farm wiatrowych oraz wzrostem znaczenia technologiiw energy-mix w poszczególnych krajach, cele dotyczące redukcji kosztów wyznaczone w perspektywie do 2020 r. zostały zrealizowane przed czasem, na co wskazują wyniki ostatnich aukcji dla projektu Kriegers Flak.
 3. Optymalizacja kosztów rozwoju morskiej energetyki w Polsce będzie determinowana przez skalę wykorzystania doświadczeń z dojrzałych rynków offshorowych, które mogą wskazać na działania umożliwiające minimalizację ryzyka związanego z finansowaniem oraz zarządzaniem ryzykiem.
 4. Ważnym argumentem w dyskusji o minimalizacji kosztów przy rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce jest skala wykorzystywania krajowego potencjału przemysłu, inżynierów, naukowców i czerpania z możliwości i zasobów lokalnego zaplecza.