POPRZEDNIE EDYCJE

SPONSOR GŁÓWNY

SPONSORZY

PARTNERZY MERYTORYCZNI:

PATRONAT:

PATRONAT MEDIALNY:

ORGANIZATOR:

PARTNER ORGANIZACYJNY:

Prawo

Partnerzy merytoryczni:

 

Clifford Chance

ul. Lwowskiej 19, 00-660 Warszawawww.cliffordchance.com

Międzynarodowa kancelaria działająca w sektorach gospodarczych, funduszy inwestycyjnych, wieloletni doradca klientów w sektorze energetyki odnawialnej w Polsce.

Linklaters C. Wiśniewski i Wspólnicy Sp. Kom.

ul. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawawww.linklaters.com

Międzynarodowa kancelaria zapewniająca kompleksową obsługę prawną łącząc światowe doświadczenie z gruntowną znajomością polskiego prawa i uwarunkowań gospodarczych – uhonorowana pierwszym miejscem w rankingu Most Innovative European Law Firms 2016.

W dyskusji wzięli udział:

 • Patryk Figiel, Linklaters Warsaw
 • Piotr Matwiej, Związek Banków Polskich
 • Michał Michalski, Polenergia S.A.
 • Paweł Puacz, Clifford Chance

Moderator: Dominik Gajewski, Radca Prawny, Ekspert ds. Infrastruktury i Ochrony Środowiska Konfederacja Lewiatan

Wnioski z dyskusji:

 1. Art. 75 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii został wadliwie sformułowany i nie oddaje intencji ustawodawcyw zakresie dopuszczenia morskich farm wiatrowych do aukcji. Celem wprowadzenia dedykowanych rozwiązań dla morskich farm wiatrowych było umożliwienie wystartowania w aukcji projektów z ostateczną decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, jednak zawarty w ustawie zapis wskazuje, że MFW aby wystartować w aukcji wymagają nie tylko decyzji środowiskowej, ale też prawomocnego pozwolenia na budowę.
 2. Konieczność uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę dla morskiej farmy wiatrowej przed przystąpieniem do aukcji stawia pod znakiem zapytania możliwość przygotowania projektów MFW. Koszt przeprowadzenia developingu projektu od decyzji środowiskowej do pozwolenia na budowę, ze względu na bardzo wysokie koszty badań geotechnicznych i projektowania, stanowi barierę dla przygotowania projektów bez ustalonego wcześniej poziomu ceny energii w aukcji.
 3. Obecne otoczenie prawne morskich farm wiatrowych jest zbyt niejasne i niestabilne, aby uzyskać finansowanie z instytucji finansowych, ze względy na zbyt duże ryzyko regulacyjne.
 4. Na dzień dzisiejszy nie ma żadnych mechanizmów systemowych zachęcających do korzystania z polskich dostaw. Jedyne kryterium wyboru to czynniki biznesowe, a więc jakość skorelowana z ceną. Może to oznaczać, że polskie projekty MFW mogą być realizowane z zagranicznym łańcuchem dostaw, jeżeli będą to dostawcy gwarantujący mniejsze ryzyko realizacji inwestycji ze względu na większe doświadczenie, mniejszą liczbę podmiotów w łańcuchu dostaw.
 5. Konieczne kierunki zmian otoczenia regulacyjnego morskiej energetyki wiatrowej i przemysłu w Polsce:
 • wprowadzenie kalendarza zapotrzebowania na energię z MFW z kilkuletnim wyprzedzeniem, wskazującego terminy i wolumeny aukcji,
 • system aukcyjny dla MFW musi uwzględniać realia rynku, a więc małą liczbę projektów, które nie zapewnią spełnienia kryterium konkurencyjności,
 • decyzją dopuszczającą do aukcji morskie farmy wiatrowe powinna być decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, a nie pozwolenie na budowę,
 • unifikacja terminów ważności pozwoleń dla MFW, wynikających z poszczególnych ustaw: ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (ważność PSZW), ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (terminy wynikające z systemu aukcyjnego) i ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (terminy zapisane w harmonogramie przyłączenia do sieci). Dla projektów, które wygrały aukcję determinujące ważność poszczególnych pozwoleń, powinny być terminy wynikające z ustawy o odnawialnych źródłach energii,
 • wsparcie „local content” – zwiększenie konkurencyjności polskich dostaw i usług,
 • drobne zmiany zmniejszające ryzyko regulacyjne – np. w zakresie uzgodnienia działań minimalizujących oddziaływania na systemy komunikacyjne i radiolokacyjne służb wojskowych i granicznych z administracją morską, w miejsce wprowadzanego w PSZW obowiązku uzgadniania ekspertyz w tym zakresie z tymi służbami.