POPRZEDNIE EDYCJE

SPONSOR GŁÓWNY

SPONSORZY

PARTNERZY MERYTORYCZNI:

PATRONAT:

PATRONAT MEDIALNY:

ORGANIZATOR:

PARTNER ORGANIZACYJNY:

Rejestracja

Liczba miejsc w konferencji jest ograniczona.

O uczestnictwie w konferencji decyduje kolejność zgłoszeń potwierdzonych dokonaniem wpłaty.

Wszystkie środki uzyskane z organizacji konferencji będą przeznaczone na działalność statutową Fundacji na rzecz Energetyki Zrównoważonej.

 

Uczestnictwo Cena netto
Zaproszeni Przedstawiciele Administracji Bezpłatne
Organizacje non-profit 1 400 PLN
Podmioty komercyjne 2 700 PLN
Wczesna rejestracja (do 15.12.2016 r.) 2 200 PLN
Jeden dzień konferencji 1 600 PLN

Do podanych powyżej cen zostanie doliczone 23% podatku VAT.

Cena obejmuje:

Tłumaczenie symultaniczne* TAK
Przerwa kawowa TAK
Lunch TAK
Materiał pokonferencyjny TAK

 

* Podczas rejestracji należy zgłosić potrzebę tłumaczenia symultanicznego na język polski i angielski

 

Formularz zgłoszeniowy

Zgłaszam uczestnictwo:
Kategoria uczestnictwa:
Tłumaczenie symultaniczne: (TAK)
Imię i nazwisko:
Nazwa instytucji, firmy lub urzędu:

Adres Firmy/Instytucji/Urzędu:

Ulica:
Nr lokalu:
Kod pocztowy:
Miasto:
tel. kontaktowy:
e-mail:
NIP:
pole nieobowiązkowe
 Inny adres wysyłki faktury
Podaj adres wysyłki:
Kolacja/Koktajl:
(koszt 300 zł + VAT)
 (TAK)
Wpisz kod
z obrazka

Akceptuję warunki uczestnictwa

Warunki zgłoszenia:

 1. Po przyjęciu zgłoszenia Uczestnik otrzyma maila potwierdzającego rejestrację z fakturą proforma. Opłatę należy wnieść w ciągu 7 dni od daty wskazanej na proformie, nie później niż do dnia 26 lutego 2017 r.
 2. Wpłat należy dokonywać na rachunek: Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej, ul. Bukowińska 24A/14, 02-703 Warszawa, Alior Bank S.A.: 39 2490 0005 0000 4520 5296 7913, w tytule prosimy wpisać: numer faktury proformy oraz nazwisko uczestnika.
 3. Przesłanie Uczestnikowi przez Organizatora potwierdzenia zgłoszenia jest równoznaczne z zawarciem Umowy o uczestnictwo w konferencji oraz stanowi warunek dopuszczenia do uczestnictwa w konferencji.
 4. Oświadczenie o rezygnacji z uczestnictwa w konferencji należy dokonać w formie pisemnej, drogą elektroniczną na adres e-mail: konferencja@fnez.pl.
 5. W przypadku rezygnacji Uczestnika z uczestnictwa w konferencji zgłoszonego nie później niż do 6 lutego 2017 r. Uczestnik ma prawo do zwrotu wniesionej opłaty. W przypadku rezygnacji po tym terminie koszty nie będą zwracanie. Uczestnik będzie ponosił 100 % ceny pakietu uczestnictwa w konferencji.
 6. Rejestracja udziału bezpłatnego jest zobowiązaniem do uczestnictwa lub wyznaczenia zastępstwa w przypadku niemożności wzięcia udziału w konferencji.
 7. Nieodwołanie bezpłatnego zgłoszenia do 10 lutego 2017 r. i niewzięcie udziału w konferencji spowoduje obciążeniem kwotą w wysokości  500 zł (plus 23 % VAT), stanowiącą opłatę manipulacyjną uwzględniającą rezerwację miejsca oraz koszty cateringu.
 8. Upoważniam Fundację na rzecz Energetyki Zrównoważonej do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
 9. Wyrażam zgodę na udostępnienie listy uczestników z moimi danymi (imię i nazwisko, nazwa firmy/instytucji) innym uczestnikom poprzez opublikowanie jej na stronie internetowej konferencji.
 10. Organizator zastrzega sobie możliwość modyfikacji programu.
 11. Dodatkowych informacji udziela Magdalena Madej, tel.: + 48 (22) 412 24 92, e-mail: konferencja@fnez.pl.